Samarbejde med Satemwa Tea Estate

Satemwa Tea Estate støtter stærkt ligestilling mellem kønnene, hvor Maclean Kay er den første i Malawi til at ansætte kvindelige arbejdere i teindustrien allerede i 1935. I dag arbejder kvinder sammen med mænd over hele ejendommen. Flere funktioner, herunder vandaftappningsanlægget og specialtepartementet, drives udelukkende af kvinder.

Vi gør også vores bedste for at sikre et bæredygtigt miljø her på Satemwa: hele stedet er indbyrdes forbundet med naturlige skove og vildtlevende korridorer, der løber mellem tefelterne og støtter det lokale dyreliv. Vi forventer også en agro-skovrevolution i de kommende seks til 10 år med vores nye biomasseprojekt.

Vores globale partnerskaber med virksomheder som Farm Mountain betyder meget for os. Vi glæder os over muligheden for at blive mere synlige blandt forbrugere og loyale kunder i en ellers massiv teindustri. Vi er stolte over at kunne differentiere os i en industri, der ofte domineres af større spillere.

Chip Kay, CEO Satemwa Tea Estates